Opplæring
Ny løsning for e-læring

Ny løsning for e-læring

Hele Helse-Norge har nå gått fra en innføringsfase til en driftsfase av Nødnett.
I den forbindelse har HDO overtatt «utfører-rollen» blant annet når det gjelder utarbeidelse av opplæringsmateriell, inkl. e-læring

Det vil i løpet av inneværende uke (uke 10) bli åpnet en ny e-lærings løsning for Nødnett Helse.  E-læringen ligger fortsatt på Nakos-portalen og innloggingen til denne vil bli som dere kjenner til fra tidligere.  Den nye e-læringsløsningen erstatter tidligere kursopplegg for Nødnett.

 

E-læringen er blitt forenklet slik at alle får en lik e-læring uavhengig om de skal ta kurs for radioterminal eller kurs for kontrollromsoperatører.  Når deltageren har gjennomført og bestått kurset, får han/hun tilgang til å skrive ut sitt eget kursbevis, for gjennomført e-læring, dette tas med på oppmøtebasert kurs.  E-læringen er del 1 av opplæringen for Nødnett helse, og oppmøtebasert opplæring utgjør del 2.


Etter å ha gjennomført oppmøtebasert kurs vil kursdeltageren få et endelig kursbevis av lokal instruktør.

 

På deltagersiden ligger det også et ekstra ressursområde både for radioterminal og kontrollrom, der finnes bl.a. Hurtigguider for radioterminaler, samt veiledninger for vedlikehold av lokal telefonkatalog og ressursregistret.

 

Det er i tillegg laget et eget instruktørområde.  For å få tilgang til dette området må du være lokal instruktør eller områdeinstruktør.  Du må være registrert med egen bruker i Nakos-portalen.  Det viktig at vi får en oversikt over godkjente instruktører og får registrert de inn som instruktør, slik at de får tilgang til å hente det sist oppdaterte opplæringsmateriellet før de skal gjennomføre kurs lokalt.  

 

Tjenester som allerede er brukere av portalen til lokal opplæring med egen brukerkategori, kan etablere lokalt oppsett som dokumenterer oppmøtedelen av kurset.  Kurset kan også benyttes i sertifiseringsoppsett.

 

E-læringen som dere har brukt inntil nå vil være tilgjengelig en periode fremover, slik at det er mulig å få hentet ut kursbevis.