Kurskatalog

Kurskalender 2018 (oppdatert)

Her er de kursene som HDO foreløpig har satt opp for høsten 2018. Dersom etterspørselen for kurs overstiger oppsatt tilbud, vil HDO tilstrebe seg å sette opp ytterligere kurs.

Kurskalender 2018 (oppdatert)

HDO tar forbehold om et tilstrekkelig antall påmeldte for å kunne gjennomføre kurs.  Minimum antall står derfor under merknad pr kurs og må være oppfylt ved påmeldingsfristens utløp.  Hvis etterspørsel overstiger oppsatt kurskalender, vil det bli vurdert å tilby flere kurs. Disse vil i såfall komme med korte påmeldingsfrister.

 

For påmelding: Skriv ut skjemaet og send dette til oppgitt adresse.