Stilling ledig
Vi søker rådgiver IKT utvikling

Vi søker rådgiver IKT utvikling

HDO har overtatt eierskapet til alt kontrollroms utstyr i alle AMK sentraler, legevakter og akuttmottak, samt alle nødnettradioer i bruk i ambulansetjenesten i hele Norge. Til å forvalte og videreutvikle disse løsningene i tråd med helsetjenestens behov søker HDO en rådgiver.

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) skal bidra til å realisere helsetjenestens samlede målsetninger for den nasjonale medisinske nødmeldetjenesten. HDO skal bidra til å fremskaffe enhetlige og stabile kommunikasjonsløsninger for fagsystemer som skal støtte opp om den virksomheten våre kunder og brukere driver.

HDO skal også bidra til nasjonalt samarbeid for videre utvikling av helsesektorens nødmeldetjeneste, herunder teknisk utvikling, test, implementering, drift og opplæring. Selskapet skal yte effektive og brukervennlige tjenester til brukere av Nødnett i den akuttmedisinske kjeden i de regionale helseforetakene, helseforetak og alle landets kommuner, samt til eventuelle andre relevante samarbeidspartnere. HDO er organisert som en del av spesialisthelsetjenesten. 

Stilling – rådgiver IKT utvikling

HDO søker etter rådgiver til å håndtere spennende nasjonale oppgaver i et uformelt og trivelig arbeidsmiljø.  

Arbeidsoppgaver  

 • Bidra i å utarbeide, iverksette og følge opp IKT strategiplan i henhold til føringer fra premissgivere og eiere.
 • Bidra i å utvikle HDOs arkitekturprinsipper og arkitektur i tråd med helsetjenestens behov og HDOs strategi.
 • Bidra i utredningsarbeid og prosjekter.
 • Gi råd til ledelsen med hensyn til teknologi.
 • Sikre strategisk utvikling av systemarkitekturen innen både interne IKT løsninger i HDO og vår del av systemporteføljen for nødmeldetjenesten. Herunder bidra til å sikre sammenheng mellom kundenes arbeidsprosesser og behov, og de tjenester HDO leverer, forvalter og videreutvikler for den akuttmedisinske kjeden og den samlede helsetjenesten i Norge.
 • Bidra i å utvikle samarbeid med andre offentlige nødetater, og myndigheter.
 • Representere HDO i samarbeid med partnere, kunder og leverandører.

Kompetanse og erfaring  

 • Utdanning fra universitet/høyskolenivå (relevant praksis kan kompensere for manglende høyere utdanning).
 • Erfaring med utviklings- og utredningsarbeid samt prosjektledelse – herunder god kjennskap til TOGAF, ITIL og PRINCE 2 eller tilsvarende metoder og rammeverk.
 • Erfaring fra komplekse organisasjoner.
 • God forståelse for digitaliseringsarbeid og sammenheng mellom mennesker, prosesser og teknologi.
 • God kunnskap om informasjons- og kommunikasjonsteknologi, med vekt på systemer som kombinerer data og tale.

Personlige egenskaper  

 • Analytisk og leveranseorientert.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne til å engasjere og motivere medarbeidere.
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner.
 • Iderik, løsningsorientert, utadvendt og endringsvillig.

Generelle krav  

 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk.

Andre opplysninger  

 • HDO er underlagt offentlighetsloven.
  Dette innebærer at offentlig søkerliste vil bli utarbeidet (§ 25).
 • Lønn etter avtale.
 • Avtalefestet pensjon.
 • 100% fast stilling.

Arbeidssted  

 • HDO er etablert på Gjøvik.

Søknadsfrist: 29.9.2017

Søknad med CV sendes postmottak(at)hdo.no

 

Kontaktperson

Direktør Strategisk utvikling og virksomhetsstyring Ketil Are Lund, mobil: 930 05 688.