Artikkelarkiv
Tilsyn med nødnett – felles redegjørelse NSM-Nkom

Tilsyn med nødnett – felles redegjørelse NSM-Nkom

NSM opprettet i januar 2017 tilsynssak med daværende Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) – som fra 1. mars ble en del av DSB etter at det ble kjent at deler av driften av nødnett ble utført fra utlandet. Tilsynet avdekket flere alvorlige avvik fra sikkerhetsloven, og DSB skulle innen 1. desember levere en handlingsplan som beskriver hvordan avvikene har blitt lukket eller planlegges lukket.

DSB er godt i gang med å lukke avvikene som er beskrevet, og fortsetter arbeidet med å lukke avvikene så fort det lar seg gjøre i samarbeid med leverandørene. DSB mener Nødnett er trygt i operativ bruk, men sikkerhetsarbeidet vil bli ytterligere styrket. En handlingsplan for å lukke avvik ble levert til Nasjonal sikkerhetsmyndighet 27.11.2017.

For informasjon og pekere, se saken på nødnett.no (http://nodnett.no/nyheter/Nyhetsarkiv/Lukker-avvik-i-Nodnett/) og for å lese rapporten fra NSM-Nkom vedrørende tilsyn nødnett se: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilsyn-med-nodnett---felles-redegjorelse-nsm-nkom/id2580199/?q=nødnett