Kontrollrom
Hjertestarterregister

Hjertestarterregister

Helsedirektoratet ga høsten 2015 oppdrag om å utvikle et norsk offentlig hjertestarterregister til NAKOS etter flere års forarbeider i regi av Norsk resuscitasjonsråd (NRR) og NAKOS. Beslutningen kommer fra helse og omsorgsdepartementet og helseminister Bent Høie.

Bakgrunnen for oppdraget er erkjennelsen av at registre over tilgjengelige halvautomatiske defibrillatorer (AED) eksisterer i mange av våre naboland og andre land det er naturlig å sammenlikne oss med (Sverige, Danmark, Nederland, UK, USA etc), og at både eiere og offentligheten forventer at disse opplysningene er offentlig tilgjengelige. Den mest effektive bruken av slike registre er trolig at AMK-sentralene kan koordinere bruken av disse ressursene sammen med den ordinære utkallingen av ambulanser, kommuneleger, profesjonelle førstehjelpere (brannvesen) og private førstehjelpere (f.eks. hjertestartergrupper) som allerede er del av rutinene. I NRRs anbefalinger om opplæring i hjerte-lungeredning, inngår bruken av halvautomatiske defibrillatorer i det grunnleggende nivået, altså som noe alle bør og kan lære seg. 

Hovedfunksjonen for registeret slik det er planlagt i Norge, skal følgelig være for bruk opp mot AMK- sentralene.

NAKOS ansatte Siw Lilly Osmundsen som prosjektleder for oppstarten av registeret. Prosjektet har nå startet innregistrering av hjertestartere og har fått overført allerede registrerte hjertestartere fra Apotek 1/Røde Kors førstehjelp as, samt ABCHjelp sine registre.

Ambisjonene er å ha på plass en fungerende løsning med visning i nåværende kartverksløsning i AMK-sentralene via et API og en WMS-løsning.  Hjertestarterene vil bli synlige i et eget kartlag i sentralene, som kan aktiveres ved mistanke om hjertestans.  AMK-prosjektgrupppen som har vært tilknyttet prosjektet har beskrevet en interaktiv funksjonalitet (se vedlegg) som ikke er mulig å få inn i dagens løsning.  Systemene blir beskrevet og vil inngå i anbudene ved nyanskaffelse i samarbeid med Nasjonal IKTs anskaffelse av ny IKT-løsning for AMK-sentralene i løpet av de neste årene. Visningen i kartet vil være posisjon for hjertestarteren, navn på posisjonen (bedrift, idrettshall e.l.), åpningstider.  AMK vil i tillegg kunne se adgangskode, telefonnummer, merke/fabrikat, noe som ikke vil være tilgjengelig i den offentlige visningen.

For at AMK skal kunne bruke noe tid på å vurdere bruken av private defibrillatorer, er det flere betingelser som må være oppfylt med tanke på opplysningenes troverdighet og tilgjengelighet.  Registeret vil bidra til å rette søkelyset på private og offentlig eide AED'er når det gjelder å få på plass gode rutiner for funksjonskontroll og vedlikehold, anskaffelse av kvalitetsprodukter og tilgjengelighet. Dette vil bevisstgjøre eiere av hjertestartere på at de har et ansvar for vedlikehold.  Hjertestartere som ikke blir bekreftet vedlikeholdt ved de automatiserte påminnelsene hver sjette måned og ved utløpsdato for elektroder vil settes inaktive i registeret og ikke være synlige i AMK-sentralene.

Registeret vil oppfordre til en nasjonal dugnad for å få registrert flest mulig av de privat eide hjertestartere og vil da være avhengig av at alle deler av fagmiljøet bidrar for å få eiere til å registrere sine hjertestartere; forhandlere, importører, førstehjelpsinstruktører, kommuneleger, eiere, HMS- ansvarlige og andre ildsjeler. 

En integrasjon mellom kartløsningen hos AMK-sentralene og hjertestarterregisteret er nå på plass og flere AMK-sentraler har fått satt oppløsningen slik at de kan se i kartet hvor nærmeste hjertestarter befinner seg i en akutt situasjon. 

Registeret har domenet: www.113.no

For mer informasjon, klikk deg inn på Nakos' sider om hjertestarterregisteret.